Horní Těšice - Info ČČK Horní Těšice

Místní spolek Českého červeného  kříže Horní Těšice hledá nové členy do svých řad. Máme mezi sebou členy, kteří mají chuť tvořit a dělat něco nejen pro sebe, ale i druhé. Proto vás zveme mezi nás. Kolik času a energie nám budete věnovat záleží pouze na vás. Členem se může stát osoba starší 15-ti let. Bližší informace u paní Oravové.  První naši akci v letošním roce byla Tříkralová sbírka pod záštitou Charity Hranice, která v naší obci vynesla 5.933,-Kč. Poděkování patří nejen koledníkům, ale i vám dárcům.

Info ČČK Horní Těšice

Místní spolek Českého červeného  kříže Horní Těšice hledá nové členy do svých řad. Máme mezi sebou členy, kteří mají chuť tvořit a dělat něco nejen pro sebe, ale i druhé. Proto vás zveme mezi nás. Kolik času a energie nám budete věnovat záleží pouze
na vás. Členem se může stát osoba starší 15-ti let. Bližší informace u paní Oravové.

 První naši akci v letošním roce byla Tříkralová sbírka pod záštitou Charity Hranice, která v naší obci vynesla 5.933,-Kč. Poděkování patří nejen koledníkům, ale i vám dárcům.

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení