Menu
Obec Horní Těšice
Horní Těšice
rozšířené vyhledávání

Informace o zpracování osobních údajů GDPR

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění poviností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Každý občan má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce osobních údajů: Obec Horní Těšice

  • sídlo: Horní Těšice čp. 31
  • IČ: 00636266,
  • DS: xy8axi5
  • telefon: 581 623 730
  • e-mail: horni.tesice@tiscali.cz

Pověřenec pro osobní údaje:

Tomáš Bíbrlík


Horní Těšice