Menu
Obec Horní Těšice
Horní Těšice
rozšířené vyhledávání

V Horních Těšicích se setkali v čase adventním

V pátek 9. prosince 2011 proběhlo v podvečerních hodinách adventní setkání občanů a přátel obce před kaplí Panny Marie v Horních Těšicích.

Po hezkém přivítání a přání starosty obce byl slavnostně rozsvícen vánoční strom, nechybělo ani hromadné odpočítávání pět, čtyři, tři…, které vydatně podpořily zejména děti. Poté zahráli členové Českého červeného  kříže Horní Těšice představení „Putování do Betléma“, příběh o cestě Marie a Josefa ke sčítání lidu do města Davidova, narození Ježíše a o naději a síle tradic. I když se jednalo o ochotníky z řad místních spoluobčanů, ukázali, že v mnohých dřímal dosud neobjevený herecký talent. Na závěr představení zaznělo od předsedkyně červeného kříže, která patřila k hlavním iniciátorům tohoto pěkného setkání, poděkování a přání příjemně prožitých svátků vánočních. Již během hry si mohli všichni prohlédnout krásný slaměný Betlém, který vlastními silami vyrobili členky a členové červeného kříže. Že se jednalo o práci nelehkou, ale s chutí a radostí dělanou, by mohl potvrdit kterýkoliv z nich. Tímto však setkání zdaleka nekončilo. Následovala mikulášská nadílka, kterou pro všechny děti připravili pod záštitou obce Horní Těšice členové kulturní komise. Přímo před kapličkou přednesly děti Mikuláši, anděli a čertům básničky či zazpívaly písničky, za což je neminula sladká odměna. Během celého podvečera se podával pravý těšický punč, a to i v dětské variaci, který pro všechny připravila jedna ze členek červeného kříže. Po skončení programu se ještě příjemně posedělo a pozpívalo v místním kulturním domě. Poděkování za osobní či finanční přispění patří obci Horní Těšice, Sboru dobrovolných hasičů Těšice, Českému červenému kříži Horní Těšice a také všem občanům a přátelům obce, kteří svou hojnou účastí přispěli k srdečné atmosféře tohoto setkání.

místní spolek Českého červeného kříže Horní Těšice

Datum vložení: 9. 12. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 1. 2023 21:41
Horní Těšice